Deklaracja VAT to ważny dokument w systemie podatkowym – dzięki niej wiadomo ile trzeba zapłacić fiskusowi lub ile podatku można otrzymać z powrotem. Aby uniknąć kar finansowych, przedsiębiorcy powinni pamiętać, które formularze należy wypełnić, gdzie i kiedy dostarczyć je na czas. Pilnowanie terminów i prawidłowe dopełnianie formalności ustrzeże właścicieli firm przed kłopotami z Urzędem Skarbowym.

Deklaracja VAT i jej rodzaje – co i dla kogo?

Ustawa o VAT, art. 99, mówi że wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne lub miesięczne.

Deklaracja VAT składana jest na różnych formularzach i są to:

  • formularz VAT-7 – składany przez pracodawców, którzy rozliczają się z fiskusem każdego miesiąca,
  • VAT-7K – przeznaczony dla małych podatników rozliczających się kwartalnie,
  • VAT-7D – przeznaczony dla przedsiębiorców nie będących małymi podatnikami, ale wybierającymi kwartalne rozliczenie,
  • VAT-8 – rozlicza import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • VAT-9M – formularz służący do rozliczenia VAT przy imporcie usług i dostarczaniu towarów w sytuacji, kiedy to nabywca jest podatnikiem,
  • VAT-10 – składają podatnicy, nie mający obowiązku sporządzania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8 – podstawa dla rozliczenia podatku w momencie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu,
  • VAT-11 – dla nabywców nowych środków transportu nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • uproszczona deklaracja VAT-12 – przeznaczona dla taksówkarzy, których działalność gospodarczą stanowi przewóz osób.

Kto to jest mały podatnik i kogo dotyczy deklaracja VAT-8?

Warto wyjaśnić pojęcie małego podatnika. Jest nim przedsiębiorca, u którego sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości kwoty 1 200 000 euro rozliczanej w złotych.

W przypadku agentów ubezpieczeniowych, właścicieli biura maklerskiego czy zarządzających funduszami powierniczymi, małymi podatnikami nazywamy tych, u których w poprzednim roku prowizja nie przekroczyła równowartości 45 000 euro.

VAT8 Dotyczy tych, którzy nie są podatnikami czynnymi, a także niezarejestrowanych podatników VAT-UE dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług. Przykładem może tu być masażysta, który nabył w innym kraju Unii Europejskiej sprzęt o wartości wyższej niż 50 000 zł. Powinien on wtedy złożyć deklarację VAT8 i ujawnić dokonaną przez siebie transakcję.

O czym warto pamiętać rozliczając podatek na deklaracji VAT?

Bez względu na rodzaj deklaracji VAT przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminach ich składania. Nikt im o tym nie przypomni, gdyż nie otrzymają w tym przypadku wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Rozliczający się miesięcznie powinni pamiętać, że 25. dzień każdego miesiąca jest ostatecznym terminem, do którego należy złożyć deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc. W tym samym czasie trzeba wpłacić podatek na rachunek właściwego ze względu na lokalizację firmy urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na Mokotowie będzie to Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów. Każdy, kto jest małym podatnikiem, powinien obliczyć i wpłacić podatek za okres kwartalny do 25. dnia danego miesiąca po określonym kwartale.

Rozliczenie na podstawie formularza VAT-7 wygląda inaczej, gdyż kwartalnie składana jest tylko deklaracja, a płatność realizuje się co miesiąc. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłaty zaliczki na podatek za pierwsze dwa miesiące kwartału. Jej kwota wynosi 1/3 tego, co należało się za poprzedni kwartał i powinna być uiszczona do 25. dnia danego miesiąca.

Jak uniknąć kary za opóźnienie w składaniu deklaracji VAT-7?

O ile podatnik nie dotrzyma terminu złożenia deklaracji VAT-7, nadal może starać się o anulowanie lub złagodzenie kary. Powinien on przesłać taką deklarację jak najszybciej i dołączyć do niej podpisane zawiadomienie o dopuszczeniu się czynu zabronionego. W ten sposób okazuje oficjalnie tak zwany czynny żal, co pozytywnie wpływa na traktowanie go przez Urząd Skarbowy.

Jak poprawnie dokonywać rozliczeń kadrowo-płacowych i czy warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, opisane zostanie w kolejnym artykule.