Jak prowadzimy ewidencję księgową?

Ewidencja księgowa to inaczej książka lub księga, zawierająca przychody i rozchody firmy, czyli zdarzenia gospodarcze. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa podział księgi może obejmować nawet kilkaset kategorii. Podstawowym zadaniem ewidencji księgowej jest ustalanie wysokości poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów, a na tej podstawie wyliczony zostaje dochód działalności, stanowiący podstawę do naliczenia podatku.

Wybór właściwej ewidencji księgowej zależny jest od wielu czynników, natomiast prowadzenie jej pozwala uporządkować dane i dokumentację związaną z obrotem aktywami firmy, skonkretyzować wydatki i przychody, oraz planować dalsze działania w oparciu o bilanse i szczegółowe zestawienia. Proponując Państwu usługę ewidencji księgowej z całym przekonaniem oferujemy usługi biura rachunkowego najwyższej jakości, na które Państwa stać.

Środki trwałe i ich ewidencja księgowa

Poza podstawową ewidencją księgową przedsiębiorca często jest zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji, tak zwanych pomocniczych. W niektórych sytuacjach może to być także jego dobrowolny wybór, niemniej jednak zawsze należy taką ewidencję sporządzać bardzo dokładnie i rzetelnie, co zapewni wiarygodność firmy przed urzędami i w sytuacji dowolnej kontroli, oraz pozwoli na planowanie kolejnych zakupów lub inwestycji. Do ewidencji pomocniczych można zaliczyć ewidencję środków trwałych.

W myśl ustawy o rachunkowości obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencjonowanie majątku firmy. Ewidencja środków trwałych dotyczy rzeczy, które będą ekonomicznie użyteczne dłużej niż rok, a zaliczyć do nich można między innymi nieruchomości, maszyny i urządzenia, lub środki nierzeczowe, jak inwentarz żywy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym PIT/CIT środek trwały należy wpisać do ewidencji, jeśli jego wartość początkowa przekracza 3500 PLN. Warunkiem jest także, aby dany środek był własnością lub współwłasnością podatnika.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Dawniej ewidencja środków trwałych była prowadzona ręcznie na drukach akcydensowych, czy kartkach z odręcznie narysowaną tabelą. Znacznie bardziej nowocześnie i efektywnie jest korzystać z tabel komputerowych, które pozwalają na szybkie uzupełnianie lub powielanie danych, dokonywanie natychmiastowych obliczeń i podsumowań, oraz dają możliwość wielokrotnego kopiowania, czyli przygotowania dowolnej liczby egzemplarzy. To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza, że nawet podstawowa ewidencja danego środka powinna zawierać szczegółowe informacje o tym środku trwałym.

Nowoczesne prowadzenie ewidencji środków trwałych pozwala także na szybkie uwzględnianie amortyzacji, czyli odpisywanie części wartości ze względu na zużycie środka trwałego. Do ewidencji można wpisać także:

  • środki trwałe wytworzone w ramach funkcjonowania firmy,
  • środki trwałe otrzymane w spadku,
  • środki trwałe w formie darowizny,
  • środki trwałe pozyskane w inny sposób, niewiążący się z wydatkami.

Usługi Biura Rachunkowego CBE Górnicka, Laszczak Sp.j. z siedzibą w dzielnicy Warszawa-Bemowo to ewidencja księgowa i ewidencja środków trwałych skrojone na miarę Państwa potrzeb. Nie ograniczamy się do podstawowych działań, lecz fachowo opracowujemy plan działania i wdrażamy go z myślą o efektach dla Państwa firmy. Bierzemy pod uwagę najmniejsze nawet szczegóły, aby nic nie uszło naszej uwadze.

Zadowolenie klientów naszego biura rachunkowego, którzy polecają nas i są zadowoleni ze współpracy to najlepszy dowód na to, że nasza praca ma sens. Państwo również możecie się o tym przekonać i powierzyć nam pod opiekę to, co związane z finansami i rachunkowością Państwa firmy.