Zeznania podatkowe powinny zawierać szczegółowe informacje o tym, jakie przychody w danym roku uzyskał podatnik i jaki podatek powinien od nich zapłacić. W niektórych przypadkach deklaracja wykazuje, że część przeznaczonych na podatek pieniędzy wraca do właściciela. Dlatego warto znać przepisy prawne i zadbać o to, by rozliczenia podatkowe przeprowadzone były w należyty sposób.

Zeznania podatkowe PIT i wykazywanie straty

W przypadku, kiedy podatnicy nie uzyskali żadnego przychodu, nie składają deklaracji PIT. Jeżeli jednak wykazują w danym roku stratę, powinni złożyć zeznania podatkowe. Wykazanie uzyskanego przychodu za dany rok jest obowiązkiem, a kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich – uprawnieniem. Strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych przez 5 lat, nie więcej jednak niż 50% straty rocznie.

Jeżeli podatnicy uzyskali przychody równe kosztom uzyskania, powinni złożyć deklarację roczną. Nie jest ważna w tym przypadku kwota przychodu, lecz fakt jego uzyskiwania. Jeżeli podatnicy zarobili mniej niż wynosi wartość tak zwanej kwoty wolnej od podatku, także powinni złożyć deklarację. W takim przypadku podatek wyniesie zero złotych, ale może zdarzyć się tak, że na skutek rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i otrzyma zwrot.

Jeśli uzyskiwane są jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – deklaracji się nie składa. Jeżeli natomiast uzyskiwane były przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi, w zeznaniu rocznym deklaruje się wyłącznie przychody opodatkowane.

Zeznania podatkowe osób pracujących za granicami kraju

Wielu Polaków, w tym również mieszkańców Warszawy, znajduje obecnie zatrudnienie poza granicami kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii, Norwegi, Belgii i Holandii. Pojawia się wtedy wiele pytań dotyczących prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Wiele biur rachunkowych oferuje już pomoc księgową w tym zakresie. Warto zwrócić się do nich w przypadku wątpliwości.

Podatnik uzyskujący przychody z zagranicy i nie otrzymujący w Polsce innych przychodów, deklarację PIT wypełni tylko wtedy, gdy międzynarodowa umowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia. O ile umowa międzynarodowa wskazuje na metodę zwolnienia z progresją, a podatnik uzyskuje przychody na terytorium kraju, nie jest on zobowiązany do składania deklaracji, bowiem cała kwota jest zwolniona z opodatkowania.

Jeżeli jednak podatnik – oprócz przychodów zagranicznych – osiąga również w Polsce przychody podlegające opodatkowaniu, deklarację należy złożyć. Wykazać w niej trzeba zarobki zagraniczne niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione z podatku. zagraniczne przychody mogą bowiem w znaczący sposób wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju. Jeżeli podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia, będą rozliczane na terytorium Polski z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą.

Alternatywne metody składania zeznań podatkowych

Najczęściej wybieraną metodą składania zeznań podatkowych jest przekazanie ich urzędnikowi Urzędu Skarbowego w okienku podawczym. Istnieją jednak metody alternatywne, do których należą:

  • przesłanie dokumentu w formie elektronicznej, wymagające urzędowego potwierdzenia odbioru,
  • wysłanie zeznania za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • złożenie go w placówce polskiego urzędu konsularnego,
  • złożenie deklaracji przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,
  • oddanie dokumentu do administracji zakładu karnego, jeżeli podatnik pozbawiony jest wolności,
  • składanie deklaracji PIT za pomocą Internetu.

Tożsamość podatnika korzystającego z możliwości złożenia zeznania podatkowego za pośrednictwem Internetu, weryfikowana jest przy pomocy danych personalnych, takich jak: imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL.

Uzyskanie potwierdzenia złożenia zeznań podatkowych

Dla osób nadających deklarację pocztą tradycyjną, ważny jest dowód nadania listu, który należy zachować. Warto wiedzieć, że w przypadku nadania deklaracji na przykład kurierem trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie. Jeżeli bowiem dotrze ona po ustalonym przez prawodawcę terminie, bez względu na datę jej nadania, nie będzie ona mogła zostać uznana za terminową.

Zeznania podatkowe podlegają konkretnym przepisom, a terminy ich składania powinny być przestrzegane, toteż ważne jest, aby bez względu na formę przekazania, uzyskać potwierdzenie w momencie złożenia ich w odpowiedniej instytucji. Zdobyty w ten sposób dowód powinno przechowywać się starannie aż do przedawnienia zobowiązań podatkowych, uwzględnionych w przekazanej deklaracji.