Rozliczenia kadrowo-płacowe Państwa firmy

Procesy biznesowe dotyczące zarządzania płacami oraz administracji kadrowej to obszar, który dobrze prowadzony pozwala na uzyskanie dużych oszczędności i optymalizację kosztów w dziedzinie kadr i płac. Powierzając rozliczenia kadrowo-płacowe Biuru Rachunkowemu CBE Laszczak Sp.j Warszawa-Bemowo, zyskać można przede wszystkim czas, który Państwa pracownicy w całości poświęcą na realizację powierzonych im zadań, odciążeni od działań administracyjnych. Takie rozwiązanie pozwala także na łatwiejsze planowanie ogólnego budżetu i finansów poprzez przeniesienie kosztów inwestycyjnych do stałych kosztów operacyjnych. Jednym z takich stałych kosztów jest właśnie obsługa kadrowo-płacowa przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

Biuro Rachunkowe CBE Laszczak Sp.j prowadząc rozliczenia kadrowo-płacowe Państwa przedsiębiorstwa korzysta z najnowszych programów zgodnych z prawem pracy i ochroną prywatności. Naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy teczki osobowe, dbając o bezpieczeństwo firmy. Każdy przedsiębiorca mający świadomość tego, że obsługa kadr i płac wymaga staranności, znajomości przepisów prawa oraz dotrzymywania wyznaczonych terminów, z ulgą powierzy nam obsługę tych zobowiązań. Dane państwa pracowników są dla nas zawsze poufne, a za ich bezpieczeństwo odpowiada sprawdzone oprogramowanie.

Profesjonalna obsługa kadr

Przejmujemy na siebie działania w zakresie administracji procesów kadrowych, a to pozwala  naszym klientom skupić się na dobrym i skutecznym zarządzaniu firmą. W Biurze Rachunkowym CBE Laszczak Sp. j. dostęp do Państwa dokumentacji będzie mieć minimalna liczba osób. Zlecenie nam obsługi kadr nie wymaga tworzenia w firmie dodatkowego działu i stanowisk pracy. Księgowość prowadzona jest na zasadzie outsourcingu, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa, nie będzie zatem trapić Państwa konieczność zakupu fachowej literatury lub oprogramowania.

W ramach współpracy dotyczącej obsługi kadr:

 • zakładamy i prowadzimy dokumentację kadrową,
 • zajmujemy się aktami osobowymi pracowników,
 • sporządzamy umowy oraz aneksy do umów,
 • sporządzamy zgłoszenia pracowników i ich rodzin do ZUS,
 • określamy wymiar urlopów pracowniczych oraz sporządzimy plan urlopowy,
 • prowadzimy ewidencję nadgodzin, zwolnień i nieobecności,
 • sporządzamy zaświadczenia, świadectwa pracy,
 • opracowujemy i wydajemy dokumentację dla ustalenia uprawnień emerytalno-rentowych.

Przez cały czas trwania współpracy jesteśmy do Państwa dyspozycji w Warszawie w dzielnicy Bemowo, a w kwestiach nagłych służymy szybką pomocą i doradztwem.

Płace bez tajemnic

Obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe naliczanie wypłat pracowników i ich terminowość. Sfera ta obejmuje także naliczanie składek społecznych oraz podatków, a następnie przekazanie właściwym instytucjom danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Ta dokumentacja jest niezwykle ważna, a jej właściwe prowadzenie pozwala uniknąć problemów i dodatkowych kontroli. Korzystając z rozległej wiedzy naszego biura rachunkowego oferujemy Państwu profesjonalną obsługę plac i działania z tym związane:

 • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o przepisy prawa,
 • obsługę umów o pracę i cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie informacji o wynagrodzeniu, składkach pobranych na ubezpieczenie, oraz raportów typu RMUA,
 • sporządzanie i dostarczanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji uzupełnionych o raporty imienne,
 • rejestrację pracowników w ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników.

Obsługa kadr i płac wymaga przygotowywania wielu dokumentów, raportów i deklaracji oraz nieustannej kontroli obrotu tymi dokumentami. Dla naszego biura rachunkowego to dziedzina stałego zdobywania zaufania klientów, którzy dzięki zaangażowaniu naszych pracowników przekonują się o jakości działań związanych z rozliczeniami kadrowo-płacowymi. Zbudujemy stały rozwój Państwa firmy dzięki sprawdzonym i skutecznym metodom współpracy.