Prowadząc nawet jednoosobową działalność można spotkać się z licznymi trudnościami dotyczącymi zagadnień związanych z rozliczeniami podatku, kontrolami skarbowymi, czy interpretacją przepisów. W przypadku dużych firm zaliczyć można tu jeszcze ewidencję czasu pracy, sporządzanie i sprawdzanie umów, sprawne funkcjonowanie działu kadr i płac. Nieoceniona jest wtedy pomoc w postaci usług księgowych.

Fachowe zestawienie usług rachunkowych i dostosowanie ich do profilu działania firmy lub przedsiębiorstwa jest podstawą sprawnego funkcjonowania księgowości. Biuro Rachunkowe CBE Górnicka, Laszczak Sp.j, z siedzibą na warszawskim Bemowie, proponuje w związku z tym całościowe działania i długofalowy kontekst ich wykonywania.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgowość to niezwykle ważna strefa w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Istotna jest tu terminowość oraz bezpieczeństwo danych i tym właśnie kierujemy się, polecając Państwu usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki pracy naszego biura rachunkowego będą one przejrzyste i czytelne, oraz umożliwiające zapoznanie się ze stanem finansowym firmy w dowolnym momencie. Księgi podatkowe prowadzimy w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe, które eliminują opcję ludzkiego błędu i spełniają wymogi Ustawy o rachunkowości, Ministerstwa Finansów i innych przepisów. Pozwala to na sprawne funkcjonowanie każdej działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

Składowe prowadzenia ksiąg rachunkowych to między innymi:

  • sprawdzanie dokumentów,
  • księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • bilanse podatkowe,
  • sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych,
  • archiwizacja dokumentów niezbędnych do prowadzenia ksiąg podatkowych.

Rozliczamy osoby pracujące w kraju, ustalając najdogodniejszą formę współpracy, a szeroki wachlarz usług i atrakcyjne ceny sprawiają, że jesteśmy konkurencyjni nie tylko na warszawskim Bemowie.

Pełna księgowość firmy

Pełna księgowość to obowiązek dla osób prawnych, lecz także dotyczy on osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych, oraz partnerskich. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych są firmy, których dochód przekroczył 1200.000 Euro.

Konieczne są wtedy także audyty finansowe prowadzone przez firmy zewnętrze, pozwalające monitorować obrót finansów w przedsiębiorstwie. Przy prowadzeniu pełnej księgowości obowiązkiem jest uwzględnianie polityki rachunkowości oraz przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą.

Prowadząc pełną księgowość Państwa firmy zajmiemy się księgami rachunkowymi, ujmiemy wszystkie zapisy w porządku chronologicznym, aby obroty i salda kont księgi głównej były zgodne ze stanem faktycznym. Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonujemy zgodnie z przepisami w dniu rozpoczęcia działalności lub z początkiem każdego kolejnego roku obrotowego. Wskazaniem do otwarcia jest także zmiana formy prawnej, lub dzień rozpoczęcia likwidacji. Księgi rachunkowe zamyka się natomiast w dniu kończącym rok obrotowy, jak również w dniu zakończenia działalności czy postawienia firmy w stan likwidacji. Wszystkie te sytuacje wymagają rzetelnego udokumentowania w formie ksiąg rachunkowych, które mogą być prowadzone przez osoby fizyczne z certyfikatem księgowego, ewentualnie biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Biuro Rachunkowe CBE Górnicka, Laszczak sp.j. to pełny zakres usług dla każdego przedsiębiorcy.

Mała i uproszczona księgowość

Dla właścicieli niewielkich firm dobrym rozwiązaniem jest możliwość prowadzenia uproszczonej formy księgowości z użyciem Księgi Przychodów i Rozchodów. Ta forma rozliczeń obejmuje także ewidencję sprzedaży i rejestrów VAT. Prowadząc małą firmę i decydując się na księgowość uproszczoną, należy wpisać tę informację w formularzu CEIDG-1. Jet to spis przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i działają na terenie Polski.

Proponujemy Państwu obsługę małej księgowości za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi do kontrolowania finansów. Skutecznie nadzorujemy firmowe przychody oraz wydatki, obliczamy podatek według zasad gromadzenia danych finansowych. Uproszczoną księgowość możemy prowadzić w oparciu o kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, oraz najpopularniejszą Książkę Przychodów i Rozchodów. W naszym biurze rachunkowym w dzielnicy Warszawa-Bemowo zaproponujemy Państwu idealnie dobrane rozwiązania, które zapewnią sprawne działanie firmy.

Zalety ryczałtu ewidencjonowanego

W ramach prowadzenia małej księgowości zajmujemy się między innymi ryczałtem ewidencjonowanym. W pełni profesjonalnie prowadzimy KPiR za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Korzyścią ryczałtu ewidencjonowanego jest także różna wysokość stawek opodatkowania w zależności od prowadzonej działalności, a różnice te są znaczące, ponieważ na 5,5% jest opodatkowana branża budowlana, a usługi parkingowe to 17% podatku.. Taka forma rozliczeń jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób zakładających własną firmę. Biuro Rachunkowe CBE Górnicka, Laszczak Sp.j z Warszawy-Bemowa pomoże Państwu na każdym etapie, aby wszystkie formalności były terminowe i nie zajmowały Państwa czasu.