Rozliczeń z ZUS ma obowiązek dokonywać każdy przedsiębiorca i to od pierwszego dnia działalności, chyba, że zostaje ona czasowo zawieszona. W takim wypadku, na mocy przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, również składki ulegają wstrzymaniu. O ile właściciel przedsiębiorstwa zatrudnia pracowników, powinien dokonywać rozliczeń również za nich.

Rozliczenia ZUS prowadzących działalność gospodarczą i ubezpieczenia społeczne

W chwili otwarcia firmy, aż do momentu oficjalnego jej zamknięcia, właściciel podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Są to:

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki na Fundusz Pracy, chyba że kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wyniesie, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie za pracę (w roku poprzednim). Z powyższego obowiązku zwolnione są również kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po ukończeniu 60 roku życia.

Każdy pracodawca na własne życzenie może podlegać również ubezpieczeniu chorobowemu. W celu jego rozpoczęcia powinien złożyć odpowiedni wniosek i wskazać datę, od której ma być chroniony.

Jak wyglądają rozliczenia ZUS i kto ich dokonuje?

Składki na społeczne ubezpieczenie wykazywane są w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zarówno wyliczoną na ich podstawie opłatę, jak i samą deklarację, należy złożyć do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, i do 15. dnia każdego miesiąca, w sytuacji, kiedy zatrudnia się innych pracowników.

W niektórych przypadkach osoby rozpoczynające jednoosobową działalność gospodarczą mogą opłacać składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w niższym wymiarze niż ogólnie obowiązujący. Najdłuższy okres korzystania z preferencyjnych składek wynoszących co najmniej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie może trwać więcej niż 24 miesiące i warto dodać, że nie wydłuża się go o okres zawieszenia działalności.

Z tego typu ulg mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych i osoby wykonujące wolny zawód, które uzyskały wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie mogą one jednak prowadzić pozarolniczej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem otwarcia firmy. Nie mogą także wykonywać zadań na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Czy preferencyjne rozliczenia z ZUS zwolnione są z opłat na Fundusz Pracy?

Korzystanie z preferencyjnych rozliczeń ZUS oznacza również, że jeżeli płatnik zadeklaruje najniższą podstawę wymiaru składek, nie będzie opłacał składki na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe bowiem jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Rozliczenia z ZUS są niezbędną częścią prowadzenia każdej działalności gospodarczej, zarówno tej jednoosobowej, jak i zatrudniającej wielu pracowników, dlatego warto zadbać, aby przebiegały bez zakłóceń i wykonywane były na czas wskazany przez ustawodawcę. Pomóc w tym może biuro rachunkowe, które specjalizuje się w udzielaniu pomocy księgowej.

Zeznania podatkowe dotyczą większości Polaków i obwarowane są licznymi przepisami. Jak się w nich odnaleźć i dobrze wywiązać się z obowiązku ich składania – o tym w kolejnym artykule.