Rozliczenia podatkowe to temat, który dotyczy każdego pracującego Polaka i każdej funkcjonującej na rynku firmy. Wiąże się ono jednak z posiadaniem wiedzy z zakresu prawa, a błąd pociąga za sobą karę. Jak ustrzec się pomyłek i prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? Czy pomoże nam w tym biuro księgowe?

Kto może złożyć rozliczenia podatkowe w imieniu podatnika?

Istnieje kilka przypadków, w których to nie sam podatnik, ale inna osoba lub podmiot składa rozliczenie PIT w jego imieniu. Dzieje się tak na przykład, kiedy to pracodawca rozlicza swoich pracowników, o ile dostarczyli oni do zakładu pracy oświadczenie PIT-12 i zrobili to przed 10 stycznia. Na skutek tego, do końca lutego pracodawca ma obowiązek rozliczyć zatrudnionego na formularzu PIT-40. Warto pamiętać, że dotyczy to tylko tych osób, które przepracowały w jednej firmie cały rok podatkowy.

Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady, do których należy brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych rozliczeń podatkowych wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeśli podatnik dojdzie do wniosku, że woli być rozliczany na podstawie złożonego przez siebie PIT-u, może dokonać takiego wyboru.

Emeryci i renciści, osoby pobierające zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, także nie muszą się martwić o składanie zeznań podatkowych, gdyż zrobi to za nich ZUS. Będzie to roczne obliczenie podatku na druku PIT-40A/11A i zostanie przesłane do końca lutego. Jeżeli rencista wykazuje inne przychody, niż te wypłacane przez ZUS, albo chce skorzystać z ulg, może złożyć samodzielne rozliczenie podatkowe na przykład PIT-37 lub PIT-36. Powinien zrobić to do końca kwietnia, tak jak inni podatnicy.

Kto zwolniony jest od rozliczeń podatkowych?

Najkrócej mówiąc, osoby, które nie osiągają przychodu nie będą rozliczały się z Urzędem Skarbowym. Należą do nich niepracujący będący na utrzymaniu na przykład współmałżonka lub studenci, których w trakcie nauki utrzymują rodzice. Zasada ta nie dotyczy jednak firm i wszyscy właściciele firm, bez względu na wysokość osiąganego przychodu lub jego brak, są zobowiązani do złożenia rozliczenia PIT – w przypadku przychodu zerowego będzie to zerowa deklaracja podatkowa.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej wolne są od podatku dochodowego. Tak więc osoby, które pobierają jedynie tego typu zasiłek, nie składają deklaracji PIT. Podobnie z podatku zwolnione są alimenty otrzymywane na dziecko lub dzieci, diety z delegacji służbowych, a także diety otrzymywane w ramach wykonywania funkcji społecznych, takich jak radny – na przykład Warszawy – czy ławnik. W przypadku tych ostatnich podatek płaci się dopiero w momencie, kiedy ich przychody przekroczą pułap 2280 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, że jeśli podatnik chce przekazać 1% podatku na wybraną organizację pozarządową, powinien złożyć deklarację PIT samodzielnie. Ani pracodawca, ani ZUS nie poda za niego odpowiednich danych, na przykład numeru KRS, potrzebnego do zidentyfikowania fundacji czy stowarzyszenia.

Jak w rozliczaniu podatków pomoże biuro rachunkowe?

Jeżeli rozliczenia podatkowe nastręczają trudności, albo brak czasu na ich dokonanie, można zwrócić się o pomoc do wybranego biura rachunkowego. Jego pracownicy pomagają prawidłowo wypełnić deklarację PIT zarówno firmom, jak i osobom indywidualnym. Zajmują się również dochodami uzyskanymi za granicą i podpowiadają, jak takie dochody prawidłowo rozliczyć.

Kolejny artykuł odpowie na pytanie, co to jest deklaracja VAT i jak należy ją składać.