Wspólne rozliczenia podatkowe są szeroko stosowane. Skorzystać z nich mogą między innymi samotni rodzice, wychowujący dzieci, jednakże nie tylko. Wiele osób pozostających w związku małżeńskim także decyduje się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej. Na tej decyzji można wiele zyskać, jednakże tylko w niektórych sytuacjach. Nie każdy może się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, ponieważ dopuszczalne to jest tylko w określonych przypadkach. Sprawdź zatem razem z nami kiedy można rozliczyć pit wspólnie z małżonkiem i kiedy będzie to korzystne właśnie dla Ciebie.

Sytuacje, w których wspólne rozliczenie jest korzystne

Istnieje przynajmniej kilka sytuacji, w których możemy rozliczyć się wspólnie z naszym małżonkiem. Najbardziej powszechne są trzy następujące:

  • Jeden z małżonków utrzymuje całą rodzinę, drugi zaś pozostaje bierny zawodowo. Jest to najbardziej korzystna sytuacja wspólnego rozliczenia podatkowego, zyskujemy bowiem najwięcej. Cały dochód roczny zostaje wtedy opodatkowany według stawki 18%.
  • Jeden z małżonków zarabia na tyle dużo (czyli przekroczył kwotę 85,528 złotych) aby jego przychody były rozliczane według wyższej stawki (z 18% na 32%).
  • Małżonkowie po odliczeniu wszystkich przysługujących im ulg, uzyskują dochód nie przekraczający 85,528 złotych. Wspólne rozliczenie będzie wtedy neutralne, a więc podatek wyniesie dokładnie tyle samo, co w przypadku dwóch oddzielnych deklaracji podatkowych.

Warunki wspólnego rozliczenia małżonków

Wspólnie rozliczyć mogą się małżonkowie, którzy spełniają odpowiednie warunki określone ustawą. Spełnić trzeba więc kilka następujących wymogów:

  • Małżonkowie muszą mieszkań na stałe w Polsce, a więc być polskimi rezydentami podatkowymi
  • Powinni posiadać wspólność majątkową przez cały rozliczany rok podatkowy (brak możliwości pozostawania w separacji)
  • Zobowiązani są złożyć oświadczenie w formie pisemnej o chęci wspólnego rozliczenia podatkowego, czyli zaznaczyć odpowiednią rubrykę w deklaracji PIT.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego posiadają również wdowcy, którzy w danym roku podatkowym posiadali wspólność majątkową ze swoim zmarłym małżonkiem. Jednak i w tym wypadu muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria. Oto one:

  • Związek małżeński zawarty został przed rozpoczęciem roku podatkowego, a współmałżonek zmarł w okresie jego trwania.
  • Związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po jego upływie przed złożeniem zeznania podatkowego.

Wspólne rozliczenie pit? Naprawdę warto!

Księgowa rozlicza małżeństwo

 

Jak można zauważyć wspólne rozliczenie podatkowe małżonków jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, dlatego naprawdę warto z niego korzystać. W wielu sytuacjach może się przecież zdarzyć, że będziemy zmuszeni zapłacić o wiele mniej niż w przypadku rozliczenia się samodzielnie. Jeśli zatem spełniasz któreś z powyższych wymagań, nie ma co się zastanawiać. Zaznacz w deklaracji Pit odpowiednią rubrykę, stawiając krzyżyk i ciesz się nowymi oszczędnościami.