Przedsiębiorcy prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą zobligowani są do wypełniania licznych obowiązków podatkowych. Poza wszelkimi rozliczeniami muszą również rejestrować obrót swojej firmy przy użyciu kasy fiskalnej. Jest to przymus, który pozwala kontrolować obrót przedsiębiorstwa i ułatwia rozliczanie podatków. Nie we wszystkich wypadkach musimy jednak posiadać kasę fiskalną. Kiedy więc należy ją zarejestrować? Otóż kasę fiskalną koniecznie trzeba zarejestrować jeśli obrót sprzedaży przekracza określony przepisami limit. W ubiegłym roku limit ten wynosił odpowiednio 20 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa, których obrót oscyluje poniżej tej kwoty nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. 

Obowiązek rejestrowania kasy fiskalnej

kasa fiskalna w biurze rachunkowymIstnieją pewne dziedziny, w których bez względu na osiągany limit sprzedaży konieczne jest rejestrowane kasy fiskalnej i to już od początku rozpoczęcia działalności. Zapisy na ten temat można znaleźć w rozporządzeniu Ministra finansów, które szczegółowo określa kto może, a kto nie powinien zostać zwolniony z tego obowiązku. Zgodnie z tym zapisem obowiązkowi rejestrowania kasy fiskalnej podlegają przede wszystkim podatnicy, którzy zajmują się dostawą gazu płynnego, dostawą wyrobów tytoniowych, czy dostawą sprzętu telewizyjnego bądź telekomunikacyjnego. Do tej grupy zaliczać będą się także podatnicy, których działalność opiera się na świadczeniu usług przewozów pasażerów. Od 2015 roku dotyczy to również biur rachunkowych, które przynajmniej raz w roku wypełnią zeznanie roczne lub deklarację dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Zwolnienie z obowiązku rejestrowania kasy fiskalnej

Ten sam zapis określa jasno, która grupa podatników może zostać całkowicie zwolniona z wymogu ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy fiskalnej. W tej grupie znajdują się między innymi podatnicy zajmujący się szeroko pojętymi usługami prawnymi, czyli np. udzielaniem porad prawnych, a także podatnicy, którzy pracują w sektorze usług telekomunikacyjnych. Do tego grona zaliczyć można również podatników, którzy zajmują się usługami finansowymi.

Zakup i instalowanie kasy fiskalnej

Jak już wcześniej pisaliśmy, podatnik który przekroczy limit obrotu w wysokości 20 tysięcy złotych zobowiązany jest do instalacji kasy fiskalne. Jeżeli wcześniej był zwolniony z tego obowiązku, a w między czasie przekroczył ustalony limit, ma okres dwóch miesięcy na zakup kasy fiskalnej. Nieco odmienny jest przypadek podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku 2013 lub 2014 bowiem limit wyliczony zostaje proporcjonalnie do okresy dokonywania sprzedaży.

Każda kasa fiskalna powinna spełniać wszelkie normy, jakie są wymagane przez Ministerstwo Finansów. Istnieje także możliwość skorzystania z ulgi na jej zakup, jednakże przysługuje ona tylko podatnikom, którzy zakupu kasy dokonują po raz pierwszy. Ważną informację stanowi fakt, że o rejestracji kasy fiskalnej musi zostać poinformowany urzędnik skarbowy. W zawiadomieniu musi istnieć liczba używanych kas fiskalnych oraz miejsce, w którym będą użytkowane. Następnie trzeba dokonać fiskalizacji samego urządzenia, którego dokonuje serwisant i już możemy z niego korzystać. Warto pamiętać także o sprawdzaniu stanu technicznego kasy fiskalnej, dobrze jeśli będziemy go dokonywać przynajmniej raz na dwa lata.