Rachunkowość firmy jest niezwykle istotna, dlatego dobrze jest poznać jej ścisłą definicję. Nie może jej pominąć przecież żaden przedsiębiorca, a jak wiadomo niewiedza nigdy nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Czym zatem jest owa rachunkowość? Najprościej mówiąc jest to określony oraz sformalizowany system konkretnego zapisu zdarzeń gospodarczych w danej firmie. Pozwala on uzyskiwać i interpretować procesy gospodarcze, a także podejmować efektywne działania. Kluczowe są tu jednak dwie kwestie – systematyczność oraz ciągły sposób jej prowadzenia. 

usługi księgowe dla firm z Warszawy

Wszelkie informacje jakie uzyskujemy poprzez prawidłowe prowadzenie rachunkowości firmy przekładają się na jej sukces. Okresowo sporządzane dane statystyczne i interpretacje procesów gospodarczych powiązane są z możliwością nowych decyzji, które prowadzą do wzrostu zysków. Analiza wydatków i przychodów firmy to także dobre rozwiązanie na poszukiwanie oszczędności.

Rachunkowość firmy i jej funkcje

Rachunkowość firmy posiada swoje zasadnicze funkcje, które przeplatają się wzajemnie i prowadzą do optymalizacji działań. W gospodarce rachunkowość firmy pełni przynajmniej trzy główne funkcje, do których należy:

  • Funkcja informacyjna – jej zadanie to przede wszystkim zbiór najważniejszych informacji. Owe informacje dotyczą między innymi stanu kosztów, przychodów, poziomu wypłacalności, czy nawet rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych. Wszelkie te aspekty są wykorzystywane do oceny firmy.
  • Funkcja kontrolna – kontrola zasobów jakimi dysponuje nasza firma, dzięki niej możemy chronić nasze mienie i udowodnić ewentualną kradzież bądź inne zjawiska, które przyczyniły się do pomniejszenia kapitału majątkowego.
  • Funkcja analityczna – zbieranie oraz analiza danych liczbowych, są one niezwykle przydatne przy sprawozdaniach finansowych, a także rozliczeniach podatkowych.

Klasyfikacja rachunkowości

Analizując samą definicję rachunkowości firmy, możemy ją poddać pewnej klasyfikacji. Wyłonimy zatem dwa rodzaje rachunkowości, do które należeć będzie:

  • Rachunkowość zarządcza – zwana bywa również rachunkowością wewnętrzną firmy, bowiem polega na zbieraniu wszelkiego rodzaju informacji, jakie są niezbędne w celu podejmowania określonych decyzji gospodarczych przez zarządzający podmiot.
  • Rachunkowość finansowa – to w głównej mierze dostarczanie sprawozdań finansowych na temat przeszłej sytuacji firmy.

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość składa się więc z wielu czynników, do których należą przede wszystkim: księgowość, sprawozdania finansowe, kalkulacja kosztów i zysków oraz interpretacja danych. Wszystkie te elementy zebrane razem przekładają się na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, co w efekcie prowadzi do podejmowania korzystnych decyzji. Rachunkowość firmy będzie zatem ściśle powiązana z poszukiwaniem oszczędności, planowaniem budżetu oraz rozliczeniami. To właśnie rachunkowość ułatwia codzienne prowadzenie biznesu i porządkuje nasze finanse. Dokładna ewidencja sprzedaży pozwala obliczyć wymierne zyski i zaplanować nowe, lepsze rozwiązanie.