Często termin rachunkowość stosuje się zamiennie z wyrazem księgowość. Nie są to jednak słowa jednoznaczne, choć dotyczą tej samej dziedziny. Na czym dokładnie polega różnica i czy jest ona istotna na przykład w funkcjonowaniu firmy? Poniższy artykuł odpowie na to pytanie i wyjaśni najważniejsze terminy związane z tymi pojęciami.

Czym dokładnie jest księgowość?

Księgowość jest pojęciem węższym, gdyż stanowi integralną część rozległej, składającej się z wielu innych działów, rachunkowości. Jest to więc system rejestracyjny, odpowiadający za zapis wszelkich działań gospodarczych, jakie mają miejsce w danym przedsiębiorstwie. Zawiera wszystko to, co zostało zakupione przez firmę, sprzedane przez nią czy zainwestowane w reklamę, lub wreszcie przeznaczone na pensje dla pracowników. Pokazuje również, ile pieniędzy pochłonęły określone podatki.

Do głównych zadań księgowej w firmie będzie zatem należało:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy,
  • tworzenie zestawień sald i obrotów,
  • dokonywanie wyceny pasywów i aktywów,
  • katalogowanie i segregacja firmowych dokumentów.

Bardziej szczegółowe czynności, którymi każdego dnia zajmuje się księgowa, to między innymi:

Przyglądając się powyższym czynnościom można powiedzieć, że księgowość, to niejako techniczny aspekt rachunkowości.

Co to jest rachunkowość i czym się zajmuje?

Rachunkowość to sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących konkretnej jednostki gospodarczej. Zajmuje się również gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentacją informacji oraz podejmowaniem na ich podstawie konkretnych decyzji, odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.

Innymi słowy, rachunkowość jest taką dziedziną wiedzy, która w oparciu o wyżej wspomniane metody i za pomocą mierników pieniężnych, na przykład PLN, identyfikuje zdarzenia, które wpływają na finanse danej organizacji. Rachunkowość pokazuje, jak realnie wygląda sytuacja majątkowa i finansowa firmy. To dzięki niej również właściciele przedsiębiorstw w tak dużych miastach, jak Warszawa, mogą na czas zareagować, jeśli okaże się, że firma wymaga działań mających na celu poprawę jej kondycji lub uniknięcie zbytniego ryzyka czy nawet bankructwa.

Rachunkowość, jako system niejednolity, rozbić można na poszczególne działy. Są to księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość.
Główne odmiany rachunkowości, stanowią:

  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunkowość podatkowa,
  • rachunkowość bankowa,
  • rachunkowość budżetowa.

Potrzeby rynku i obecna sytuacja gospodarcza sprawiły, że w języku biznesowym zaczęły funkcjonować również takie terminy, jak rachunkowość komputerowa czy rachunkowość kreatywna.

Czy organizacje pozarządowe muszą prowadzić księgowość?

Każda organizacja lub stowarzyszenie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, zobowiązane jest do prowadzenia księgowości, nawet jeżeli jedynym przychodem są składki członkowskie. Celem prowadzenia rejestru wydarzeń finansowych jest przejrzystość działalności organizacji. Te posiadające działalność gospodarczą objęte są obowiązkiem prowadzenia księgowości pełnej, czyli opartej na księdze głównej według ustalonego planu kont. Inne organizacje mogą prowadzić księgowość uproszczoną, czyli opartą na ewidencji danych o przychodach i kosztach.

Dzięki sprawnie rozwijającej się informatyzacji, powstającym bazom danych, stale pojawiającym się kalkulatorom i formularzom elektronicznym, księgowość nie jest już tylko liczeniem zestawień cyfr na papierze, ale dobrze funkcjonującym systemem, mającym na celu utrzymanie porządku finansowego w danej firmie lub organizacji. Nic jednak nie zastąpi profesjonalnej księgowej, dzięki której wszystkie potrzebne dane znajdą odpowiednie miejsce w dokumentacji.

Pragnąc skorzystać z pomocy w prowadzeniu rachunkowości możemy zgłosić się do biura rachunkowego. Jak powinna wyglądać współpraca z takim biurem – już w następnym artykule.