Prowadzenie ewidencji przychodów jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który korzysta z uproszczonej wersji opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Wspólną ewidencję prowadzić mogą dwie grupy osób – podatnicy jacy wykonują działalność w formie spółki, czy to cywilnej, czy jawnej oraz współmałżonkowie posiadający wspólność majątkową. Dochód małżonków powinien pochodzić z najmu bądź dzierżawy, pod warunkiem, że nie złożyli wcześniej oświadczenia o opodatkowaniu całego przychodu przez jednego z nich. Jeżeli należysz do jednej z wymienionych grup, powinieneś zastanowić się, jak w prawidłowy sposób prowadzić ewidencję przychodów? Odpowiedź na to pytanie odnajdziesz poniżej.

Ewidencja księgowa bez zastrzeżeń

Jeśli jesteś zobowiązany do rozliczania dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, powinieneś prowadzić uproszczoną księgowość. Prowadzi się ją zazwyczaj w postaci ewidencji przychodów i to oddzielnie na każdy przypadający rok podatkowy. Zawiera się w niej jedynie przychody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej, pomijając jednocześnie koszt. Nie zwalnia nas to z potrzeby gromadzenia wszelkich dowodów zakupów towarów, bowiem nigdy nie wiadomo kiedy skontroluje nas urząd skarbowy.
Każdy zapis w ewidencji powinien zostać udokumentowany, poprzez odpowiednią fakturę, rachunek itp. chociaż warto wiedzieć, że nie wszystkie akty sprzedaży muszą zostać potwierdzone fakturą (brak obowiązku wystawiania rachunku dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pod warunkiem, że nie zażąda faktury).

Sposób prowadzenia ewidencji przychodów

Mamy do wyboru dwie możliwości ewidencjonowania sprzedaży w naszej firmie. Dopuszczalna jest opcja odręczna bądź z użyciem specjalistycznych i fachowych programów komputerowych. Obie alternatywy wymają zachowania konkretnego oraz jednakowego wzoru tworzenia, który tyczyć może się między innymi układu rubryk. Co istotne o założeniu ewidencji sprzedaży nie musimy informować urzędu skarbowego, chociaż istnieją wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest sytuacja, w jakiej obsługę ewidencji przychodów zlecamy zewnętrznym podmiotom, czyli najczęściej biurom rachunkowym. W tym przypadku od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym, dysponujemy siedmioma dniami na poinformowanie w formie pisemnej urzędu skarbowego o zmianie miejsca przechowywania całej ewidencji.

prowadzenie ewidencji przychodów WarszawaJeśli prowadzimy ewidencję w sposób samodzielny, obowiązkowe jest przechowywanie jej w miejscy wykonywania własnej działalności bądź w miejscu, które stanowi siedzibę firmy. Poza ewidencję przychodów konieczne jest archiwizowanie wszystkich dokumentów, które mogą okazać się przydatne do potwierdzenia jej księgowania. Mogą to być między innymi faktury, wyciągi bankowe, czy różnego rodzaju rachunki.

Ewidencja przychodów według zasad

W każdym wypadku należy również pamiętać, że zapisy w ewidencji księgowej muszą być prowadzone chronologicznie, jest to bardzo ważne. Każdy zapis powinien zostać potwierdzony określonym dowodem.

Jeśli będziesz stosować się do powyższych zasad, kontrola urzędu skarbowego nie będzie miała żadnych zastrzeżeń, a Ty będziesz czuć się spokojnie oraz pewnie.