Większość osób pragnie zdobyć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jednak coraz bardziej powszechne stają się umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, które podlegają nieco innemu rozliczeniu. W przypadku umowy o pracę, sprawa wydaje się być prosta, jest bowiem określona konkretna stawka podatkowa, jaką należy odliczyć od naszego przychodu. Podatki od umowy o dzieło mogą być zróżnicowane, dlatego dobrze jest zapoznać się z pewnymi kruczkami prawnymi, tak aby później nie było żadnych wątpliwości. W dzisiejszym artykule dowiemy się więc jakie są różnice w zakresie opodatkowania umów zlecenia oraz umów o dzieło, a także jak w należyty sposób rozliczyć podatek od uzyskiwanego właśnie w ten sposób przychodu?

Umowa o dzieło

Wynagrodzenie jakie przysługuje nam z umowy o dzieło wymaga od nas płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek zostaje potrącony od dochodu, czyli od naszego przychodu, jaki został pomniejszony o wszelkie koszty. W przypadku umowy o dzieło ponosimy tak zwane koszty ryczałtowe, które wynoszą odpowiednio 20% bądź 50%. Ten drugi próg dotyczy jedynie przenoszenia praw autorskich. Wyliczenie dochodu do opodatkowania jest zatem banalnie proste, gdyż mnożymy nasze wynagrodzenie brutto razy próg podatkowy, czyli razy 20% lub w przypadku rozporządzenia prawami autorskimi razy 50%. Wyliczona kwota zostaje odjęta od naszego wynagrodzenia brutto i właśnie w ten sposób otrzymujemy dochód do podatkowania. Jeśli policzyć chcemy dodatkowo podatek, to wystarczy pomnożyć ten dochód przez stawkę 18%.

Umowa zlecenie

Rozliczenie umowy zlecenie jest już niestety bardziej skomplikowane. Koszty zryczałtowane nie są już bowiem wyliczane bezpośrednio od uzyskanego wynagrodzenia brutto. Nasze wynagrodzenie brutto zostaje pomniejszone o wszelkie składki społeczne, ponieważ umowa zlecenie podlega pod ZUS. Najczęściej jednak to przedsiębiorca zajmuje się obowiązkami rozliczeniowymi, a to głównie z faktu, że umowa zlecenie zawierana jest w większości przypadków pomiędzy przedsiębiorcami, a osobami fizycznymi.

księgowa rozliczająca umowę zlecenie

Sam sposób rozliczenia podatku zależny jest od układu stron w umowie zlecenie. Może ona zostać zawarta przynajmniej w kilku konfiguracjach, choćby między przedsiębiorcą i osobą fizyczną, która nie posiada swojej działalności gospodarczej bądź pomiędzy przedsiębiorcą, a przedsiębiorcą. Ustalenie układu stron jest niezmiernie ważne, ponieważ to właśnie od niego zależy sposób w jaki będziemy rozliczać podatek. Poniżej znajdują się opisane dwa najczęstsze warianty.

  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Podatek powinien zostać rozliczony przez zleceniodawcę, zatem zleceniobiorca jest tutaj w dość korzystnej sytuacji, jednakże przedsiębiorca jest zobowiązany pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia. Owa zaliczka bywa potrącana z wynagrodzenia, dlatego zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie netto.

  • Przedsiębiorca – przedsiębiorca

W tym przypadku to zleceniodawca rozlicza podatek w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Księgowa bądź sam przedsiębiorca wystawia zatem fakturę, a następnie uwzględnia ją w comiesięcznym rozliczeniu.

Krótkie podsumowanie

Umowy zlecenia, w tym także umowy o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś jego wysokość zawsze wylicza się w ten sam sposób, chociaż sama procedura zapłaty może się odrobinę różnić. Pod uwagę należy tu wziąć przede wszystkim układ stron w umowie, jaki został przywołany powyżej.