Nowy rok przynosi całkiem pozytywne informacje dla przedsiębiorców, mogą oni bowiem liczyć na liczne ulgi i zwolnienia podatkowe skierowane do nowych firm. Państwo wspiera przedsiębiorstwa i próbuje zaoferować coraz to inne rzeczy. Aktualnie należą do nich choćby zaliczka na Pit do zapłaty jedynie raz na kwartał bądź opłacenie VAT-u dopiero po uzyskaniu wynagrodzenia od kontrahenta. Większość ulg jest korzystna, istnieją jednak sytuacje w których odroczenia płatności nie zawsze bywa opłacalne. Skąd zatem wiadomo jakie zwolnienia podatkowe przyniosą nam wiele dobrego, a jakie sieją jedynie niepotrzebny zamęt? 

Czy zdecydować się na zwolnienie z podatku VAT?

księgowa rozlicza ulgi podatkoweZwolnienie z podatku VAT to jedna z ulg jaka przysługuje nowym firmom. Owe zwolnienie podmiotowe obowiązuje pod warunkiem, że przewidywana wartość sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczy sumy 150 tysięcy złotych. Właśni z tego powodu przy rejestracji firmy dobrze jest się zastanowić jak mniej więcej będzie wyglądać struktura zakupów oraz sprzedaży, zwłaszcza w pierwszym okresie. Zwolnienie z VAT-u ma bowiem swoje określone konsekwencje. Przedsiębiorca będzie mógł sprzedawać artykuły/usługi bez doliczania do cen podatku VAT, jednakże nie będzie miał tym samym prawa do odliczenia VAT-u z faktur zakupowych.

To rozwiązanie będzie niezbyt korzystne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy będą dokonywać sprzedaży na rzecz innych firm, gdzie istotna będzie przede wszystkim cena netto, ze względu na możliwość odliczenia VAT-u. Ta sytuacja prowadzi do praktycznie zerowego zysku przedsiębiorcy, jednocześnie traci on także prawo do odliczenia podatku VAT.

Opłacanie VAT-u po otrzymaniu wynagrodzenia od kontrahenta

Przedsiębiorcy, którzy uznają, że bardziej opłacalne jest rozliczenie podatku VAT mają możliwość zastosowania metody kasowej. W jej myśl będą mogli rozliczyć się z urzędem skarbowym dopiero po otrzymaniu należnego wynagrodzenia od kontrahenta. Jest to zatem dość dobra wiadomość, gdyż przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć się dopiero wtedy kiedy będzie miał na to pieniądze, a w przypadku sprzedaży artykułów bądź usług, osobom które nie rozliczają VAT-u oferuje kolejne 6 miesięcy na uzyskanie zapłaty.

Wprowadzenie metody kasowej powiązane jest z ściśle z obowiązkiem rozliczeń kwartalnych, co nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem dla niektórych przedsiębiorców.

Rozliczenie podatku VAT jedynie 4 razy w roku

Kolejna ulga podatkowa to możliwość rozliczania podatku VAT jedynie 4 razy w roku. Kwartalne rozliczenia pozwalają na tymczasowe odraczanie zapłaty do urzędy skarbowego. Deklarację podatkową należy złożyć do 25 dnia po okresie kwartalnym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jednak z wyłączeniem firm, gdzie może występować nadwyżka podatku, może tak się dziać między innymi przy dużym udziale eksportu.

Zwolnienia podatkowe mają zachęcać przedsiębiorców do zakładania nowych firm, dlatego warto przynajmniej zapoznać się z przepisami i ulgami, jakie nam przysługują. Może akurat w naszym przypadku będą one bardzo przydatne i pozwolą nam rozwinąć skrzydła.